[ Rabbinic Parables ] [ English Translation ] IHO Index ] [ Search ] [ Rabbis ] Philosophy & Allegory  ]

Click on title of any passage numbered in red to access an English translation.

268. A Human's Cosmic Status
1 .יהוה אדנינו מה־אדיר שמך בכל־הארץ
  אשר תנה הודך על־השמים
3 --- כי־אראה שמיך, מעשי אצבעתיך
  --- ירח וכוכבים אשר כוננתה
4 ?מה־אנוש כי־אראה תזכרנו
  ?ובן־אדם כי תפקדנו
5  ותחסרהו מעט מאלהים
  .וכבוד והדר תעטרהו
6 תמשילהו במעשי ידיך
  כלשתה תחת־רגליו
  --- Hebrew Bible, Psalm 8:1-6

269. The Last Judgment
9 חזה הוית עד די כרסון רמיו
  .ועתיק יומים יתב
לבושה כתלג חור
  ;ושער ראשה כעמר נקא
  .כרסיה שביבין די נור, גלגלוהי נור דלק
10 .נהר די נור נגד ונפק מן־קדמוהי
  ;אלף אלפים ישמישונה
  .ורבו רבון קדמוהי יקומון
  דינא יתב וספרין פתיחו
13 חזה הוית בחזוי ליליא
וארו עם־ענני שמים
כבר אנש אתה הוה
ועד־עתיק יומים מטה
  .וקדמוהי הקרבוהי
14 .ולה יהיב שלטן ויקר ומלכו
  .וכל עממיא אמיא ולשניא לה יפלחון
  ;שלטנה שלטן עלם די לא יעדה
  .ומלכותה די לא תתחבל
  --- Hebrew Bible, Daniel 7:9-10, 13-14

270. The Ultimate Champion
1 And after seven days it happened that at night I saw a vision (Dan 7:13a)
2 and behold a wind [ruha] arose from the sea stirring up all its waves.
3 And I looked and, behold, that wind raised up from the heart of the sea one like a son of Man [bar nasha] (Dan 7:13c).  And I looked and, behold, that son of man was flying with the clouds of heaven (Dan 7:13b).  And whenever he turned his face to look and see, all that he saw before him trembled.
4 And whenever his voice went out from his mouth, all those who heard his voice melted as wax melts when it contacts fire.
5 And after this I looked, and see, from the four winds of heaven there gathered a numberless amount of men to war against the son of man who ascended from the sea...
10 But I saw how he emitted from his mouth, as it were, a wave of fire
and from his lips a breath of flame (cf. Is 66:15f)
and from his tongue he cast coals of windstorm (cf. Ezek 1:4,13)...
11 And it fell on the approaching assault of the multitude prepared to fight and ignited them all so suddenly that nothing was to be seen of that numberless mob except the dust of ashes and the smell of smoke.
12 And after this I saw that son of man descend from the mountain and summon to himself another multitude in peace (cf. Isa 11:9).
  --- Apocrypha, 2 Esdras 13:1-5, 10-12

271. Enoch's Vision
1 ወበህየ፡​ርኢኩ፡​ዘሎቱ፡​ርእሰ፡​መዋዕል፡​ወርእሱ፡​ከመ፡​ፀምር፡​ፀዓዳ፡​ወምስሌሁ፡​ከልእ፡​ዘገጹ፡​ከመ፡​ርእየተ፡​ ሰብእ፡​ወምሉአ፡​ጸጋ፡​ገጹ፡​ከመ፡​፩እመላእክት፡​ቅዱሳን።
2 ወተስእልክዎ፡​ለ፩እመላእክት፡​ቅዱሳን፡​ዘየሐውር፡​ምስሌየ፡​ወኵሎ፡​ኅቡኣተ፡​ዘአርአየኒ፡​በእንተ፡​ዝኩ፡​ወልደ፡​ ሰብእ፡​መኑ፡​ውእቱ፡​ወእምአይቴ፡​ይከውን፡​ውእቱ፡​በእንተ፡​ምንት፡​ምስለ፡​ብሉየ፡​መዋዕል፡​የሐውር።
3 ወአውሥአኒ፡​ወይቤለኒ፡​ዝንቱ፡​ውእቱ፡​ወልደ፡​ሰብእ፡​ዘሎቱ፡​ኮነ፡​ጽድቅ፡​ወጽድቅ፡​ምስሌሁ፡​ኃደረ፡​ወኵሎ፡​ መዛግብተ፡​ዘኅቡእ፡​ውእቱ፡​ይከሥት፡​እስመ፡​እግዚአ፡​መናፍስት፡​ኪያሁ፡​ኃረየ፡​ወዘክፍሉ፡​ኵሎ፡​ሞአ፡​በቅድመ፡​ እግዚአ፡​መናፍስት፡​በርትዕ፡​ለዓለም።
4 ወዝንቱ፡​ወልደ፡​ሰብእ፡​ዘርኢኑ፡​ያነሥኦሙ፡​ለነገሥት፡​ወለኃያላን፡​እምስካባቲሆሙ፡​ወለጽኑዓን፡​ እምናብርቲሆሙ፡​ወይፈትሕ፡​ልጓማተ፡​ጽኑዓን፡​ወያደቅቅ፡​አስናነ፡​ኃጥአን።
5 ወይገፈትዖሙ፡​ለነገሥት፡​እምናብርቲሆሙ፡​ወእመንግሥቶሙ፡​እስመ፡​ኢያሌዕልዎ፡​ወኢይሴብህዎ፡​ ወኢይገንዩ፡​እምአይቴ፡​ተውህበት፡​ሎሙ፡​መንግሥት።
  --- Pseudepigrapha, 1 Enoch 46:1-5

272. Ascension of Enoch
1 ወኮነ፡​እምድኅረዝ፡​ከመ፡​ትትከበት፡​መንፈስየ፡​ወትዕርግ፡​ውስተ፡​ሰማያት፧ርኢክዎሙ፡​ለውሉዶሙ፡​ ለምላእክት፡​ቅዱሳን፡​ይከይዱ፡​ዲበ፡​ላህበ፡​እሳት፡​ወኣልባሲሆሙ፡​ጻዓዳ፡​ዓጽፎሙኒ፡​ወብርሃነ፡​ገጾሙ፡​ ከመ፡​በረድ።...
8 ወርኢኩ፡​መላእክተ፡​እለ፡​ኢይትኌለኩ፡​አእላፈ፡​አእለፋት፡​ወትእልፊተ፡​አእለፋት፡​የዓውድዎ፡​ለውእቱ፡​ቤት፡​ ወሚካኤል፡​ወሩፋኤል፡​ወገብርኤል፡​ወፋኑኤል፡​ወመላእክት፡​ቅዱሳን፡​እለ፡​መልዕልተ፡​ሰማያት፡​ይበውኡ፡​ ወይወፅኡ፡​በውእቱ፡​ቤት።
9 ወወፅኡ፡​እምነ፡​ውእቱ፡​ቤት፡​ሚከኤል፡​ወሩፋኤል፡​ወገብርኤል፡​ወፋኑኤል፡​ወብዘኃን፡​ ቅዱሳን፡​መላእክት፡​እለ፡​አልቦሙ፡​ኍልቍ።
10 ወምስሌሆሙ፡​ርእሰ፡​መሐላ፡​ወርእሱ፡​ከመ፡​ፀምር፡​ፀዓዳ፡​ወንጹሕ፡​ ወልብሱ፡​ዘኢይተረጐም።
11 ወወደቁ፡​በገጽየ፡​ወኵሉ፡​ሥጋየ፡​ተመስወ፡​ወመንፈስየ፡​ተወለጠ፧ወጸራኅኩ፡​በቃል፡​ዓቢይ፡​በመንፈሰ፡​>ኃይል፡​ ወባረኩ፡​ወሰባሕክዎ፡​ወዓልዓልኩ፡...
14 ወመጽአ፡​ኀቤየ፡​ውእቱ፡​መልአክ፡​ወበቃሉ፡​ውእቱ፡​መልአክ፡​ወበቃሉ፡​አምኃኒ፡​ወይቤለኒ፡​አንተ፡​ውእቱ፡​ ወልደ፡​ብእሲ፡​ዘተወለድከ፡​ለጽድቅ፡​ወጽድቅ፡​ላዕሌከ፡​ኃደረ፡​ወጽድቁ፡​ለርእሰ፡​መዋዕል፡​ኢየኃድገከ።
15 ወይቤለኒ፡​ይጼውእ፡​ለከ፡​ሰላመ፡​በስሙ፡​ለዓለም፡​ዘይከውን፡​እስመ፡​እምህየ፡​ወፅአ፡​ሰላም፡​እምፍጥረተ፡​ዓለም፡​ ወከመዝ፡​ይከውን፡​ለከ፡​ለዓለም፡​ወለዓለመ፡​ዓለም።
16 ወኵሉ፡​ይከውን፡​ወየሐውር፡​ዲበ፡​ፍኖትከ፡​እንዘ፡​ጽድቅ፡​ኢየኃድገከ፡​ለዓለም፡​ምስሌከ፡​ይከውን፡​ ማኅደሪሆሙ፡​ወምስሌከ፡​ክፍሎሙ፡​ወእምኔከ፡​ኢይትሌለዩ፡​ለዓለም፡​ወለዓለመ፡​ዓለም።
17 ወከመዝ፡​ይከውን፡​ኑኃ፡​ኑኃ፡​መዋዕል፡​ምስለ፡​ውእቱ፡​ወልደ፡​እጓለ፡​እመሕያው፡​ወሰላም፡​ይከውን፡​ ለጻድቃን፡​ወፍኖቱ፡​ርቱዕ፡​ለጻድቃን፡​በስመ፡​እግዚአ፡​መናፍስት፡​ለዓለመ፡​ርቱዕ፡​ለጻድቃን፡​ በስመ፡​እግዚአ፡​መናፍስት፡​ለዓለመ፡​ዓለም።
  --- Pseudepigrapha, 1 Enoch 71:1, 8-11, 14-17

273. Revelation of the Primal Human
7 እስመ፡​እምቅድም፡​ኅቡአ፡​ኮነ፡​ወልደ፡​እጓለ፡​እመሕያው፡​ወዓቀቦ፡​ልዑል፡​በቅድመ፡​ኃይሉ፡​ወከሠቶ፡​ለኅሩያን።
8 ወይዘራእ፡​ማኅበረ፡​ቅዱሳን፡​ወኅሩያን፡​ወይቀውሙ፡​በቅድሜሁ፡​ኵሎሙ፡​ኅሩያን፡​በይእቲ፡​ዕለት።
9 ወይወድቁ፡​ኵሎሙ፡​ነገሥት፡​አዚዛን፡​ወልዑላን፡​ወእለ፡​ይመልክዋ፡​ለየብስ፡​በቅድሜሁ፡​በገጸሙ፡​ወይሰግዱ፡​ ወይሴፈውዎ፡​ለዝኩ፡​ወልደ፡​እጓለ፡​መሕያው፡​ወያስተበቍዕዎ፧ወይስእሉ፡​ምሕረተ፡​እምኀቤሁ።
  --- Pseudepigrapha, 1 Enoch 62:7-9

274. The First Scribe
17 And (Enoch) was the first among men that are born on earth
who learn writing and knowledge and wisdom
and who wrote down the signs of heaven
in the order of the various months.
18 And he was the first to write a testament
and he testified to the sons of men among the earth's generations
and recounted the weeks of the Jubilees
and made known to them the days of the years
and set the months in order and counted the years' Sabbaths,
as we made (them) known to him.
19 And in a vision of his sleep, he saw what was and what will be
as it will happen to the children of men throughout their generations
until the day of Judgment.
He saw and understood everything and wrote his testament;
and he placed the testament on earth
for all the children of men and for (succeeding) generations...
23 And he was taken from among the children of men
and we led him with majesty and honor into the Garden of Eden.
And, see, there he records the condemnation and judgment of the world
and all the wickedness of the children of men.
  --- Pseudepigrapha, Jubilees 4:17-19, 23

275. Enoch Taken by God
24 And Enoch departed and served in truth before the Lord;
and see, he was not
with the inhabitants of earth.
For he was taken and lifted up to heaven by the Word of the Lord.
And he was called by the name "Metatron",* the great scribe.
  --- Targum, pseudo-Jonathan on Gen 5:24
* "Metatron": Hebrew transliteration of Greek, meta tronos ["(the one) beside (the) throne"].

276. Enoch Enthroned
  [YHWH said:]
  ,אחזתיו
  (cf. Gen 5:24) ,לקחתיו
  *(cf. Ps 8:4) .פקדתיו
  .זהו חנך בן ירד ששמו מטטרון
ונטלתיו מבני אדם
  .ועשיתי לו כסא כנגד כסאי
  ?וכמה שיעורו של אותו כסא
  **.שבעת אלפים פרסאות של אש
מסרתי לו שבעים מלאכים
  ;כנגד אוצות
  (cf. Ps 8:4) והףקדתי לו
  .כל פמליא של מעלה של מטה
מסרתי לו חכמה ובינה
  .יותר מכל המלאכים
וקראתי שמו יה קטן
  *** .ששמו בגימטריא ע"א
  (cf. Ps 8:5-6 above) ;וסדרתי לו כל מעשה בראשית
ועשיתי לו גבורה
  .יותר מכל מלאכי השרת
  --- proto-Kabbalah, Ma'aseh Bereshith (appendix)

*

The first three words in Hebrew are an acrostic on the first letter of the Hebrew alphabet [aleph], which Jewish mystics regarded as the source of all creation.

**

Hebrew פרסאות = Persian parasang: approximately 3 miles (5 km). Brown text here indicates midrashic commentary on an earlier exposition of this Enochic acrostic.

***

גימטריא : the scribal practice of calculating the numerical value of letters in a word to discover a mystical symbolic meaning.

277. Transformation of Enoch
1 *אלף
  **:אמר הקב"ה
איברתיו
  (cf. Gen 5:24) לקחתיו
  (cf. Ps 8:4) פקדתיו
למטטרון עבד
  שהוא א' מכל בני מרום כולן
2 ולקחתיו
  ;לחנך בן ירד מביניהם
והעליתיו בקול שופר ותרועה
  ***לשמי מרום
להיות לי לעד
  (cf. Ezek 1) עם חיות שבמרכבה
  **.לע"ה
3 ףקדתיו
על כל גנזים ואוצרות
  ***.שיש לי בכל רקיתע ורקיע
  .ומפתחי כל א' וא' מסרתי בדיו
4 ושר על כל השרים עשיתעו
משרת לכסא כבוד
  ***היכל ערבות
  ;לפתות לי דלתותיהן
  לסלסל ולסדר
להכין לי מושב בשבתי על כסא כבוד ויקר
  .ולרבות כבודי במרום עוזי
5 להסתכל ברזי עליונים וברזי תחתונים
  .רוממתי על כל
  ****.רום קומתו בכל רמי שבעת אלפים פרסאות
גדלתי כסאו מהוד כסאי
  .והרבתי כבודו מהוד כבודי
6 הפכתי בשרו ללפידי אש
  .וכל עצמות גופו לגחלי אש
ושמתי מראיו בזק
  .ואור עפעפיו כאור לא נעדר
הבהקתי פניו באור זיו השמש
  (cf. Ezek 1).וזוהר עיניו כזיו כסא כבוד
7 שמתי לבושו הוד והדר
וכסות מעילו פאר וגאות
  ***.כליל כתר מלכות של ת'ק על ת'ק פרסאות
ונתתי עליו מהודי ומהדרי
  .ומזיו כבודי שעל כסא הכבוד
  **,קראתיו ידו"ד הקטן
  .שר הפנים וידע רזים
וכל (רז ורז) גליתי לו כאב
  .וכל סוד וסוד הודעתיו ביושר
8 כביתי כסאו בפתח היכלי
  לישב ולעשות דין בכל פמליא של במרום
9 ע' שרים נתתי לפקד להם
  :בכל לשון פקדי דברי
ולהשפיל בדברו גאים עדי ארץ
  ,ולהגביה  בשיח שפתיו שפלים עד מרום
להכות מלכים בדברתו, להסיר מלכים ממלכותם
ולהקים רוזנים על ממשלתם
  :שנאמר
  (Dan 2:21a) והוא מהשנא עדניא וזמניא
ליתן חכמה לכל חכמי העלם
ובינה מדע למביני מדע
  :שנאמר
  (Dan 2:21b) ;בינהומנדעא לידעי בינה
לגלות להם רזי דברי
להורות להם גזרות דין משפטי
  :שנאמר
כן יהיה דברי אשר יצא מפי
  (Isa 55:11)לא ישוב אלי ריקם כי אם עשה
10 אעשה לא נאמר כאן
  .כי אם עשה
  **.מלמד שכל דבר ודבר וכל שיח ושיח שיצא מפי הקב"ה
  .עומד מטטרון ועושהו ומקיים גזרתו של הקב"ה
  --- proto-Kabbalah, 3 Enoch 48c

*

red type indicates the same acrostic on the first letter in the Hebrew alphabet found in the appendix to Ma'aseh Bereshith [see pericope 265 above].

**

Rabbinic shorthand: הקב"ה -"The Holy One, Blessed be He!"
                            ע"ה - "world (or age) to come"
                            ידו"ד - circumlocution for YHWH, replacing ה with ד

***

Hebrew tradition contains many names for the celestial regions which were eventually systematized by the rabbis into a cosmology consisting of seven heavens: i.e., shamayim ["heaven"], sheme shamayim ["heaven of heavens"], raqi'a ["firmament"], shechaqim ["granules"], ma'on ["foundation"], zebul ["sanctuary"], and 'araphel ["cloud"] (cf. Midrash Debarim Rabba 2.32). Variations occur (cf. Babylonian Talmud, Hagiga 12b) and in early texts the technical distinction is not clearly intended.

****

Hebrew parsaoth = Persian parasang: approximately 3 miles (5 km).

278. Esoteric Speculation Restricted
1 ,אין דורשין בעריות בשלשה
בשנים
  [Gen 1] ולא במעשה בראשית
ביחיד
[Ezek 1] ולא במרכבה
  .אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו
כל המסתכל בארבעה דברים
  :ראוי לו כאלו לא בא לעולם
  ,מה למעלה, מה למטה
  .מה לפנים, ומה לאחור
וכל שלא חס על כבוד קונו
  .ראוי לו כאלו לא בא לעולם
  --- Mishna, cHagigah 2.1

279. Proper Interpretation
  *:ת״ר
  מעשה ברבן יוחנן בן זכאי שהיה רוכב על החמור
  . והי׳ מהלך בדרך ור״א בן ערך ** מחמור אחריו
  ***: א״ל (Eleazar)
  [= Ezek 1] . רבי שנה לי פרק א׳ במעשה מרכבה
  ***: א״ל (Johanan)
  : לא כך שניתי לכם
         ולא במרכבה ביחיד
  [cf. 278 above] .אא״כ **** היה חכם ומבין מדעתו
  ***: א״ל (Eleazar)
  . רבי תרשיני לומר לפניך דבר אחד שלמדתני
  ***: א״ל (Johanan)
  .אמור
  מיד ירד רבן יוחנן בן זכאי מעל החמור
   (in his tallith) ונתעטף
  . וישב על האבן תהת הזית
  ***: א״ל (Rabbi Eleazar)
  ? רבי מפני מה ירדת החמור
  : אמר (Rabban Johanan)
  אפשר אתה דורש במעשה מרכבה 
   ושכינה עמנו ומלכי השרת מלוין אותנו
  ? ואני ארכב על החמור
   מיד פתח ר״א ** בן ערך במעשה המרכבה ודרש
  וירדה אש מן השמים
  וסיבבה כל האילנות שבשדה
  ... פתחו כולן ואמרו שירה
  : נענה מלאך מן האש ואמר
  . הן הן מעשה המרכבה
  ***** עמד ריב״ז 
   : ונשקו על ראשו ואמר
  ברוך ה׳ ****** אלהי ישראל
  שנתן בן לאברהם אבינו
  שיודע להבין ולהקור
  . ולדרוש במעשה מרכבה
  יש נאה דורש ואין נאה מקיים
  נאה מקיים ואין נאה דורש
  . אתה נאה דורש ונאה מקיים
  אשריך אברהם אבינו
  .שאלעזר ב״ע ******* יצא מחלציך
    (ben cHanania) וכשנאמרו הדברי לפני ר׳ יהושע
   . הי׳ הוא ר׳ יוסי הכהן מהלכין בדרך
  : אמרו
  . אף אנו נדרוש במעשה מרכבה
  . פתח ר׳ יהושע ודרש
  ******** ואותו היום תקופת תמוז
  היה נתקשרו שמים בעבים
  ונראה כמין קשת בענן
  והיו מלכי השרת מתקבצין ובאין לשמוע
  כבני אדם שמתקבצין
  . ובאין לראות במזמוטי התן וכלה
  הלך ר׳ יוסי הכהן
  : וסיפר דברים לפני ריב״ז ***** ואמר
  . אשריכם ואשרי יולדתכם
  . אשרי עיני שכך ראו
  ואף אני ואתם בחלומי מסובין היינו על הר סיני
  : ונתנה עלינו בת קול מן השמים
  ! עלו לכאן על לכאןו
  . טרקלין גדולים ומצעות נאות מוצעות לכם
  אתם ותלמידיכם ותלמידי תלמידיכם
  . מזומנין לכת שלישית
  --- Babylonian Talmud, cHagigah 14b

*

ת״ר : rabbinic shorthand for תנן רבנן ("Our rabbis taught")

**

ר״א : rabbinic shorthand for רבי אלעזר ("Rabbi Eleazar")

***

א״ל : rabbinic shorthand for אמר לו ("he said to him")

****

אא״כ : rabbinic shorthand for אלא אם כן ("unless")

*****

ריב״ז : rabbinic shorthand for רבן יוחנן בן זכאי ("Rabban Johanan ben Zakkai")
****** ה׳ : rabbinic shorthand for השם ("The Name"), i.e., "YHWH"

*******

ב״ע : rabbinic shorthand for בן ערך ("ben 'Arak")
******** תקופת תמוז ("turning of Tammuz"): the summer solstice

280. Dangers of Speculation
  *:ת״ר
    *** ד׳ ** נכנסו בפרדס
    ואלו הן בן עזאי ובן זומא
   ***** אחר **** ור״ע
   ***** : אמר להם ר״ע
  : כשאתם מגיעין אצל אבני שיש טהור אל תאמרו
  . מים מים
  : משום שנאמר
  (Ps 101.7b) . דובר שקרים לא יכון לנגד עיני
    בן עזאי הציץ ומת (Simeon)
  : עליו הכתוב אומר
  (Ps 116:15) . יקר בעיני ה׳ ****** המתה לחסידיו
     בן זומא הציץ ונפגע (Simeon)
  : ועליו הכתוב אומר
  דבש מצאת אכל דייך
  (Prov 25:16) . פן תשבענו והקאתו
  [cf. pericope 282 below] . אחר קיצץ בנטיעות
   . ר״ע יצא בשלום
  --- Babylonian Talmud, cHagigah 14b

*

ת״ר : rabbinic shorthand for תנן רבנן ("Our rabbis taught")
** ד׳ : the numeral "4"

***

פרדס: a standard rabbinic term for esoteric exegesis leading to mystical insights. Later texts explain the connection by way of notarikon -- i.e., viewing the letters in the word "Garden" as an acronym for four levels of interpretation: פשט (a literal deduction), רמז (an allusive hint), דרוש (interpretation uniting material from many passages), and סוד ("secret": a hidden connection).
**** אחר [lit.: "another"]; rabbinic epithet for Rabbi Elisha ben Abuyah after his apostasy.

*****

ר״ע : rabbinic shorthand for רבי עקיבא (Rabbi Aqiba)
****** ה׳ : rabbinic shorthand for השם ("The Name") in place of "YHWH" in quoting scripture.

281. Aqiba's Ascent
   ר״ע * עלה בשלום וירד בשלום
  : ועליו הכתוב אומר
  (Song 1:4)  . משכני אחריך נרוצה
  . ואף ר״ע בקשו מלאכי השרת לדוחפו
  **: אמר להם הקב״ה
  . הניחו לזקן זה שראוי להשתמש בכבודי
  --- Babylonian Talmud, cHagigah 15b

*

ר״ע : rabbinic shorthand for רבי עקיבא (Rabbi Aqiba)

**

הקב״ה : rabbinic shorthand for הקדוש ברוך הוא ("the Holy One, Blessed be He")

282. Elisha ben Abuyah's Apostasy
  [cf. pericope 280 above] . אחר * קיצץ בנטיעות
  : עליו הכתוב אומר
  (Eccles 5:5) . אל תתן את פיך לחטיא את בשרך
  ? מאי היא
  חזא מיטטרון דאתיהבא ליה רשותא למיתב
   למיכתב זכוותא דישראל
  : אמר
  גמירא דלמעלה לא הוי לא ישיבה
  . ולא תחרות ולא עורף ולא עפיוי
   שמא ־ חס ושלום ־
  **. שתי רשויות
  הן אפקוהו למיטטרון
  . ומחיוהו שיתין פולסי דנירא
  *** [Elisha ben Abuyah] : אמרו ליה
  *** [Metatron] מאי טעמא כי חזיתיה
  ? לא קמת מקמיה אתיהיבא ליה
   .רשותא למימחק זכוותא דאחר 
  : יצתה בת קול ואמרה
    (Jer 3:22) שובו בנים שובכים
  . חוץ מאחר
  --- Babylonian Talmud, cHagigah 15a
* אחר [lit.: "another"]; rabbinic epithet for Rabbi Elisha ben Abuyah after his apostasy.
** שתי רשויות:  The reference to two thrones in heaven in Dan 7:9 and other texts led to the rabbinic "Two Powers controversy" by the beginning of the 2nd century CE. Later rabbis traced this controversy to Elisha ben Abuyah's speculation.
*** Some scholars present a reverse identification of the subjects intended by pronouns in this sentence, interpreting this as a reference to a disciplining and demotion of Metatron for not standing up when Elisha came into his presence. The rest of the text, however, presupposes that Metatron remained the eternal scribe who recorded the merits and sins of humans. The fact that Elisha's merits were reported erased as a result of this vision indicates that the criticism was directed to him rather than Metatron. This anecdote implies that when Elisha concluded that the vision of Metatron enthroned meant that the latter was a supreme Power, he prostrated himself in worship before him, a gesture forbidden before anyone but YHWH himself [see pericope 283 below].

283. Replying to Heretics
  : (ben Isaac) א״ר * נחמן
  האי מאן דידע לאהדורי לצדוקים כרב אידית ליהדר  
  .אי לא לא ליהדר
  : ההוא צדוקי לרב אידית
  : כתיב
  (Exod 24:1) **  ואל משת אמר עלה אל ה׳  
  . עלה אלי מיבעי ליה
    *** : א״ל (Rab Idith)
  . זהו מיטטרון ששמו כשם רבו
  : דכתיב
  (Exod 23:21d) . כי שמי בקרבו
   (The heretic retorted):
  . אי הכי ניפלחו ליה
  : כתיב
  (Exod 23:21b) . אל תמר בו
  (Rab Idith replied: This means)
   אל תמירנו בו
  (Exod 23:21c) . אם כן לא ישא לפשעכם
  (The heretic asked):
  ? למה לי
   *** : א״ל (Idith)
   הימנותא בידן דאפילו כפרוונקא נמי לא קבילניה 
  : דכתיב
  (Exod 33:15) ... ויאמר אליו אם אין פניך הולכים
  --- Babylonian Talmud, Sanhedrin 38b
* א״ר : rabbinic shorthand for אמר רבי  ("Rabbi __ said")
** ה׳ : rabbinic shorthand for השם ("The Name") in place of "YHWH" in quoting scripture.
*** א״ל : rabbinic shorthand for אמר לו ("he said to him")

284. Israel's Guardian Angel
4 "Do not rise up [thamer] with him" (Exod 23:21b).
(This means:) Do not exchange [themirani] "me" with "him"!
nor treat me as if he were a substitute.
Do not say:
-- "Since he is our guardian angel,
we will bow down to him and he will forgive our sins.
For "he will not pardon your transgression" (Exod 23:21c).
(This means): He is not like me, of whom it is written:
-- "Who pardons iniquity and passes over transgression" [Micah 7:18].
For he will not pardon your transgressions.
Moreover, (if you bow down to him),
you will make my Name be removed from him;
for it says:
--"For my Name is in him'' (Exod 23:21d).
The angels are supported by the splendor of the Presence [Shekinah] alone
as it says:
-- "And you preserve them all
and the host of heaven worships you..."
(Neh 9:6).
-- "But if you listen closely to his voice and do all that I say..." (Exod 23:22)
It does not say "that he says" but "that I say."
This implies that if you receive his words, it will be like listening to me.
  --- Midrash, Shemoth Rabba 32.4

[ Rabbinic Parables ] [ English Translation ] IHO Index ] [ Search ] [ Rabbis ] Philosophy & Allegory  ]

Perspective on the World of Jesus

with new translations from primary texts

Copyright 1999-2019 by Mahlon H. Smith
All rights reserved.

an American Theological Library Association Selected Religion Website 
OCLC World catalog no. 62046512

[Hypertext links to this web page are invited. Brief quotations may be used in scholarly reviews and research providing the author is credited & the URL for this web page properly noted. But the text as a whole may not be posted or reproduced elsewhere without express written permission of the author.]